Kinderbekkenfysiotherapie

"Bekkenfysiotherapie en Kinderfysiotherapie bij kinderen met problemen in de bekkenregio"

Kinderbekkenfysiotherapie is een bijzondere aanvulling op het diploma van kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut. De materie is niet opgenomen in de bestaande opleidingen en de specifieke competenties zijn apart beschreven in een addendum op de bestaande beroepsprofielen van de kinder – en de bekkenfysiotherapeut. In Nederland bestaat een grote vraag naar deze specifieke expertise. De opleiding Kinderbekkenfysiotherapie voorziet in die behoefte.

Doelgroep
Geregistreerde kinderfysiotherapeuten en geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Start en lesdagen
De opleiding start elk jaar in september.
De lesdagen voor het eerste jaar zijn als volgt:

2017  
September 11, 12
Oktober 9, 10
November 13, 14
December 11, 12
2018  
Januari 8, 9
Februari 5, 6
Maart 12, 13
April 9, 10
Mei 14, 15
Juni 18, 19

Organisatie van de opleiding
De opleiding is opgebouwd in een apart voortraject voor de kinderfysiotherapeuten, een apart voortraject voor de bekkenfysiotherapeuten en een gezamenlijk traject. Het voortraject bestaat voor beiden uit zes lesdagen, vier regiodagen en een stagedag. Het voortraject wordt afgesloten met een toets. Het  gezamenlijk traject bestaat uit 12 lesdagen, 10 regiodagen, twee stagedagen en een toetsdag. De data voor de regiodagen en stagedagen worden binnen de regiogroepen in overleg gepland.

De lesdagen worden gepland in blokken van twee dagen, steeds op een maandag en dinsdag.

Voorwaarden
• Voorwaarden studieovereenkomst

Wat leer je tijdens de opleiding?
In de opleiding tot kinderbekkenfysiotherapeut verwerf je de competenties nodig voor het screenen, diagnosticeren, prognosticeren en behandelen van kinderen (3-18 jaar) met mictie- defecatiestoornissen, enuresis, urineweginfecties en buikpijnklachten.

De opleiding bestaat uit een apart voortraject voor beide specialisaties.

  • De kinderfysiotherapeut volgt een traject waarin de anatomie en functie van de bekkenbodem, het urogenitaal en het gastro-intestinaal systeem worden belicht.  Daarnaast komen de basis van de oefentherapie en basis van inspectie en palpatie van de bekkenbodem aan bod.
  • In het voortraject van de bekkenfysiotherapeut staan de ontwikkeling en de ontwikkelingsstoornissen van kinderen op de voorgrond. Daarnaast komen de specifieke problemen in de puberteit en tienerzwangerschap aan bod en gaat extra aandacht uit naar de rol van de ouders en de communicatie ouder-kind-therapeut

De kennisdomeinen
Na het voortraject volgt een gezamenlijk traject waarbij verder ingegaan wordt op de volgende specifieke kennisdomeinen van de kinderbekkenfysiotherapeut:

  • (patho)fysiologie zindelijkheidsproces
  • kinderurologie
  • kindergastro-enterologie
  • congenitale aandoeningen
  • ontwikkeling van de seksualiteit en lichaamsbeeld
  • kinderendocrinologie
  • seksueel misbruik en kindermishandeling
  • gedragsproblematiek

Combinatietraject
Vanaf september 2010 bestaat voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten de mogelijkheid om de kinderbekkenopleiding en de verkorte master te combineren. Voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten bestaat deze mogelijkheid niet vanwege het feit dat het SOMT de initiële opleiding kinderfysiotherapie niet aanbiedt.

De combinatie is mogelijk door de studieopdrachten en de lesdagen op elkaar af te stemmen. Dit betekent een reductie in de kosten en een vermindering van de totale studiebelasting. Het vergt wel een extra tijdsinvestering.

Lees hier alles over het combinatietraject.

Kinderbekkenfysiotherapie
 
Duur: 1 jaar
 
Start: september
 
Locatie: Amersfoort