Combinatietraject

Vanaf september 2010 bestaat voor geregistreerde bekkenfysiotherapeuten de mogelijkheid om de kinderbekkenopleiding en de verkorte masteropleiding te combineren. Voor geregistreerde kinderfysiotherapeuten bestaat deze mogelijkheid niet vanwege het feit dat SOMT de initiële opleiding kinderfysiotherapie niet aanbiedt.

Door het aanpassen van het programma wat betreft de studieopdrachten en het op elkaar afstemmen van de lesdagen is  deze combinatie mogelijk. Dit betekent een reductie in de kosten en een vermindering van de totale studiebelasting (wel een extra tijdsinvestering).

Doelgroep
Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten.

Start
Elk jaar in september.

Voorwaarden
Het combinatietraject is beschikbaar zolang SOMT de verkorte master biedt. De laatste instroommogelijkheid voor de verkorte master is september 2015. 

Voorwaarden
• Voorwaarden studieovereenkomst

 

 

 

Combinatietraject bekkenfysiotherapie
 
Start: september 
 
Locatie: Amersfoort
 
Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd